VipHouse
VipHouse

Politika privatnosti VipHouse platforme za e-trgovinu

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumeli način na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke.


Detaljno ćemo objasniti načine na koje štitimo Vašu privatnost, kako možete da proverite i pristupite Vašim podacima u bilo kom trenutku, da zahtevate njihovu ispravku i brisanje, i kako se vrši nadzor nad strogom primenom ove politike.

Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt kompanije VIPHOUSE DOO SRBIJA i veb sajt https://viphouse.rs (u nastavku: VIPHOUSE).


Korišćenjem https://viphouse.rs, dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. VIPHOUSE zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti, a svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.


Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt VIPHOUSE, Možete da pristupite većini stranica na sajtu VIPHOUSE, bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti. Naši mrežni serveri prikupljaju anonimne logove tokom korisničke posete VIPHOUSE sajta kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za njeno unapređenje, kao i prilikom slanja upita na stranici sa formularom koji korisnik sajta popunjava, po sopstvenoj želji. Za više informacija, molimo Vas da pogledate Izjavu o korišćenju kolačića.


Obrada porudžbina i pružanje usluga

Lični podaci koji su neophodni prilikom kupovine na sajtovima VIPHOUSE DOO su sledeći:

- ime i prezime,

- adresa elektronske pošte (e-mail),

- kontakt brojevi telefoni,

- ulica, mesto i poštanski broj stanovanja,

- IP adresa sa koje pristupate online prodavnici.


Ime i prezime, kontakt telefon, mesto stanovanja i poštanski broj su neophodni za isporuku porudžbine. Adresa elektronske pošte se koristi za slanje konfirmacionih poruka po završenoj kupovini, i komunikaciju, i ukoliko ste dali pristanak, za slanje marketinških i reklamnih poruka. IP adresu beležimo iz sigurnosnih razloga.


Kada obavite kupovinu lično u VIPHOUSE prodavnicama, putem VIPHOUSE internet prodavnice ili aplikacije, u zavisnosti od slučaja, od vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ugovora o kupovini. Ovo će se, naročito, dogoditi ukoliko, pored kupovine proizvoda, odaberete da koristite neku od usluga, kao što su isporuka ili montaža. Da bismo obradili vašu porudžbinu, i proverili da su lični i finansijski podaci koje ste nam dostavili tačni, koristimo sisteme plaćanja trećih lica, kako bi se osiguralo da uplata bude izvršena bezbedno, i da vaši podaci nisu lažno upotrebljeni. Ukoliko biste želeli da izvršite plaćanje robe i usluga putem internet prodavnice ili aplikacije, VIPHOUSE mora da dobije informacije u vezi sa plaćanjem kao i adresu za slanje računa.


Kako bismo se postarali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima i delimo sa njima neke od vaših podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime, adresu isporuke, i preferencije u vezi sa isporukom koje ste naveli, kao što je vreme dana u toku kog želite da dobijete isporuku).


Takođe, možemo da koristimo Vaše lične podatke u promotivne svrhe, pre svega kako bismo vam predstavili i pokazali reklamne i promotivne materijale kompanije VIPHOUSE. Tražićemo od vas dozvolu za prosleđivanje reklamnog materijala ili informacija o proizvodima pre samog slanja reklamnog i promotivnog materijala. Možete da se predomislite u vezi sa direktnim marketingom i opozovete svoj pristanak na obradu vaših ličnih podatak u svrhe direktnog marketinga u bilo kom trenutku tako što ćete se odjaviti iz svih marketinških komunikacija, izmeniti svoj korisnički profil ili podatke, a možete nas i kontaktirati. Naš cilj je slati ponude za koje verujemo da su klijentima relevantne i vredne. Ponude se izrađuju i vode u skladu sa strogim uslovima zaštitile sigurnost i privatnost ličnih informacija naših klijenata. U svakom trenutku možete se sami odjaviti sa liste klikom na link koji postoji u svakoj poruci poslatoj od strane našeg marketing tima.


U svakom trenutku možete podneti prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran, sa jasnom naznakom obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Vaš prigovor možete slati na način naveden u odeljku: Kontaktirajte nas ispod u tekstu. Takođe, po ovom osnovu imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.


Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije.


Ostali sajtovi

Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. VIPHOUSE ne snosi odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.


Obrada ličnih podataka maloletnih lica

Maloletnim licima nije dozvoljen pristup niti korišćenje sajta i kao takva se ne vrši obrada podataka maloletnih lica.

VIPHOUSE proverava odgovarajućim merama da li se usluge naše online prodavnice odvijaju u skladu sa zakonskom obavezom iz člana 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


E-mail poruke

Za potrebe registracije i realizacije kupovine u online prodavnici, VIPHOUSE šalje administrativne e-mail poruke koje se odnose na korisničku aktivnost na svom sajtu i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahteve ili pitanja i koje su nužne za funkcionisanje stranice te se primanje navedenih poruka ne može isključiti.


Pristupanje ličnim podacima

Vašim identifikacijskim ličnim informacijama na našem sajtu možete pristupiti pomoću šifre i Vašeg korisničkog imena. Preporučujemo da nikome ne otkrivate vašu šifruu. Uz to, vaše identifikacijske lične informacije se čuvaju na serveru kojem mogu pristupiti samo odgovorne osobe i pružatelji usluga.


Metapodaci

Naša online prodavnice VIPHOUSE možete koristiti sa ili bez davanja bilo kakvih ličnih podataka, u zavisnosti od potrebe konkretne situacije. U slučaju da ne ostavljate podatke o ličnosti, VipHouse može prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

- Stranicu sa koje ste došli do našeg VIPHOUSE vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.


Nagradne igre i nagradni konkursi

Ako učestvujete u nekoj nagradnoj igri ili nagradnom konkursu u Kompanije VIPHOUSE DOO, prikupljaju i obrađuju se Vaši podaci o ličnosti i to: ime i prezime, broj telefona, email adresu, adresu prebivališta, JMBG ili registarski broj pasoša (samo za dobitnike u nagradnoj igri u kladu sa zakonskim zahtevom), datum učešća, izbor dobitnika odnosno pobednika nagradnog konkursa. VIPHOUSE obrađuje takve podatke o ličnosti isključivo za potrebe realizacije nagradne igre odnosno nagradnog konkursa, kontaktiranja učesnika, obaveštavanja i dostavljanja nagrade dobitniku/pobedniku. Podatke o dobitnicima i nagradnim igrama, VIPHOUSE prikuplja i čuva radi izvršenje zakonske obaveze organizatora igre na sreću o obaveznom vođenju evidencije dobitnika i dostavljanja evidencije nadležnom organu.


Učešće u procesu selekcije i zapošljavanja u kompaniji VIPHOUSE

Ukoliko se prijavite za posao, prikupićemo Vaše podatke radi obrade i procesuiranja Vaše prijave i procene Vaše prikladnosti za tu ulogu. Podaci i CV kandidata prikupljeni ovim putem koristiće se isključivo u svrhu selekcije biografija u skladu sa otvorenim pozicijama, stupanja u kontakt sa aplikantima povodom razgovora za posao ili potencijalnog zaposlenja u kompaniji VIPHOUSE sa čime su aplikanti upoznati i saglasni.


Pravni osnov za obradu podataka

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

– Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;

– Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;

– Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;

– Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam zakonom dodeljena;


Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate određene servise, pogodnosti i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, ne-pružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom druge pravne posledice po Vas.


Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati saglasnost u bilo kom trenutku.

Prema propisima o zaštiti podataka, imate pravo da tražite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti, da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, da tražite prenosivost podataka, da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju, Kontaktirajte nas na način naveden u daljem tekstu ispod. Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka se prigovarate i iz kojih razloga. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran. VIPHOUSE će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.


Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene servise, pogodnosti i usluge. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja sa drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.


Koliko su bezbedni vaši podaci?

Vaše lične podatke VIPHOUSE čuva u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.


Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primene, prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prilikom obrade Vaših podataka:

- primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kao što je pseudonimizacija, kako bi obezbedili obezbeđivanje delotvorne zaštite Vaših podataka o ličnosti,

- primenjujemo neophodne mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu Vaših podataka i zaštitili Vaša prava.


Ovim putem Vas obaveštavamo da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbeđujemo da se uvek obrađuju samo oni Vaši podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.


Prenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem sajta i VIPHOUSE aplikacije.


Kontaktirajte nas

VIPHOUSE posvećeno štiti privatnost svih korisnika svog veb-sajta. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene ispod. Ova Politika privatnosti važi za sve stranice na sajtu VIPHOUSE. Ne primenjuje se na internet stranice drugih organizacija, uključujući i internet stranice bliskih organizacija i trećih strana. Internet prezentacija VIPHOUSE može da sadrži linkove prema internet stranama takvih organizacija, koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primenjuje.


Ovu Politiku privatnosti izdaje VIPHOUSE DOO, Palmotićeva 7, 11000 Beograd, matični broj: 20311088, PIB: 105107874.


Politika privatnosti sastavni je deo Uslova korišćenja online prodavnice.


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas:

Poslovno ime: VIPHOUSE DOO

Adresa: Palmotićeva 7, 11000 Beograd, Srbija

Broj telefona: +381 (0) 11 33 49 415

Ukoliko želiš da nas kontaktiraš putem imaila:

Na vrh